Confianza
E-magazine

Nieuwsupdate voorjaar 2021

Eruit halen wat erin zit.

01Voorwoord

02Tips voor de ondernemer

03Coronanieuws

04Advieswijzers

05Overig nieuws

01Voorwoord

De lente staat voor de deur! Hopelijk staat de aankomende lente ook symbool voor meer mogelijkheden en meer versoepelingen vanwege het coronavirus. Wat zou het mooi zijn als we weer zonder zorgen kunnen ondernemen.

Eruit halen wat erin zit
Weet dat Confianza accountants je altijd bijstaat, zeker nu deze lastige tijd al lang aanhoudt. Daarom een e-magazine boordevol tips en informatie die jou als mkb’er en zzp’er kunnen helpen. We halen er graag voor je uit wat erin zit.

Wat is er te lezen?
Wat kan je verwachten in deze voorjaarseditie? Op de tweede pagina vind je handige tips voor de ondernemer. Denk hierbij aan het UBO-register, een meldpunt voor achterstallige betalingen en het bepalen van de WOZ-waarde van je bedrijfspand.

Uiteraard worden de verschillende coronamaatregelen ook behandeld. De TONK-loketten zijn inmiddels geopend, vanaf 15 maart kan je de definitieve aanvraag tweede ronde NOW doen en de maximale vergoeding van de TVL gaat omhoog. Allemaal te vinden op de pagina ‘Corona’.

Advieswijzers
Regelmatig delen we advieswijzers met uiteenlopende onderwerpen op onze website. In een advieswijzer wordt uitgebreid ingegaan op soms ingewikkelde materie. Bijvoorbeeld over estate planning, de eigen woning in 2021 en auto en fiscus. Dit keer overzichtelijk samengevat op de vierde pagina.

Tot slot
Deze nieuwsupdate wordt afgesloten met overig nieuws dat het delen meer dan waard is. Laat gerust van je horen als iets niet duidelijk is of als je wellicht een andere vraag hebt. Ons team staat uiteraard voor je klaar om er uit te halen wat erin zit. Ze doen dat namelijk graag. Veel leesplezier en op naar een mooie en zonnige lente!

02Tips voor de ondernemer

Een aantal actuele tips en handige informatie voor de ondernemer is op deze pagina voor je samengevat. Je leest onder andere over de forse verhoging van de Zvw-premie, het UBO-register en over de gewijzigde regels van de nieuwe btw-regels per 1 juli voor webshops. Alle tips vind je hieronder.

Meldpunt voor achterstallige betalingen
Mkb-ondernemers die niet tijdig betaald worden door een onderneming die kwalificeert als grootbedrijf, kunnen dit anoniem melden bij de ACM (Autoriteit Consument en Markt). Op deze manier wil de overheid inzicht krijgen in het betaalgedrag van grotere bedrijven die zaken doen met het mkb. Lees meer


Belastingdienst wijst webshops op nieuwe btw-regels per 1 juli 2021 
Op 1 juli 2021 gaan de nieuwe EU-regels btw e-commerce in. De Belastingdienst roept webshopondernemers op om zich voor te bereiden op deze nieuwe btw-regels. De nieuwe wetgeving geldt voor Nederlandse webshops met een jaaromzet van € 10.000 of meer uit afstandsverkopen aan particulieren en/of zakelijke klanten die geen btw-nummer hebben in EU-landen buiten Nederland. Lees meer


Premie Zvw dit jaar fors omhoog
De premies Zorgverzekeringwet (Zvw) gaan dit jaar flink omhoog, zowel voor werknemers als voor zelfstandigen. Ook het maximumpremieloon, het maximum waarover de premie verschuldigd is, stijgt. Lees meer


Hoe bepaal je de WOZ-waarde van je bedrijfspand?
Omdat de WOZ-waarde van je bedrijfspand als grondslag geldt voor fiscale afschrijving en de heffing van diverse belastingen, kan het lonen om bezwaar te maken. Dat geldt voor zowel eigenaren als huurders van bedrijfspanden. Lees meer


UBO-register
Ondernemers met een BV, maar ook stichtingen en verenigingen, hebben onlangs een brief ontvangen van de Kamer van Koophandel. Hierin wordt gemeld dat zij zich in moeten schrijven in het UBO-register. Heb jij ook een brief ontvangen van de KvK? Confianza accountants kan dit voor je regelen. Neem gerust contact op met je relatiebeheerder. Meer informatie over het UBO-register vind je hier.


Geen belastingrente? Dien btw-suppletie vóór 1 april 2021 in
Heb je over 2020 alle btw aangegeven en betaald bij de Belastingdienst? Als dat niet zo is, is het verstandig om snel in actie te komen. Als je nog niet aangegeven en betaalde btw over 2020 vóór 1 april 2021 alsnog via een btw-suppletie aangeeft, betaal je geen belastingrente. Geef je dit pas op of na 1 april 2021 aan, dan betaal je vanaf 1 januari 2021 een belastingrente van 4%. Lees meer

03Coronanieuws

Al meer dan een jaar hebben we ermee te maken. Hopelijk is met het begin van de lente ook het einde in zicht van alle perikelen rondom het coronavirus. Wat zou het fijn zijn als we weer zonder zorgen kunnen ondernemen. Tot die tijd houden we je graag op de hoogte wat er mogelijk is als het om de coronasteunmaatregelen gaat. Overzichtelijk voor je op een rij gezet op deze pagina. Al het coronanieuws is te vinden op onze website.

Vanaf 15 maart definitieve aanvraag tweede ronde NOW
Werkgevers met een omzetverlies door corona kunnen vanaf 15 maart de definitieve aanvraag indienen voor de tweede NOW-periode (juni t/m september 2020). De oorspronkelijke aanvraagperiode is met een maand vervroegd. Werkgevers hebben ruimschoots de tijd voor de aanvraag, namelijk tot en met 5 januari 2022. Lees meer
Klik hier voor een overzicht van de verschillende aanvraagperiodes NOW.


Geen voorschot TVL kleinere bedrijven
Kleine ondernemers met meer dan € 1.500 aan vaste lasten per kwartaal, maar minder dan € 3.000, krijgen geen voorschot op de TVL. Dit heeft staatssecretaris Keijzer aan de Tweede Kamer laten weten. Lees meer


TONK-loketten per 1 maart open
Naar verwachting hebben gemeenten de lokketten waar de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) kan worden aangevraagd, per 1 maart geopend. Dat is wel per gemeente verschillend, bij sommige duurt het langer. De TONK kan tot 30 juni 2021 worden aangevraagd. Lees meer


Niet de juiste SBI-code? Misschien toch TVL
Onder druk van de rechter heeft de staatssecretaris van EZK besloten om de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) toch te verstrekken aan drie ondernemers die niet aan de eisen inzake de SBI-code voldoen. Het is nog onduidelijk of ook andere ondernemers hiervan kunnen profiteren. Lees meer


Maximale vergoeding TVL omhoog
De maximale vergoeding voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 voor door corona getroffen bedrijven ter compensatie van de vaste lasten, de TVL, gaat omhoog. Dit hebben de bewindsleden van het ministerie van EZK aan de Tweede Kamer laten weten. Lees meer


Aanvraagperiode definitieve NOW-berekening verlengd
Werkgevers krijgen meer tijd om de definitieve aanvraag voor de NOW, de tegemoetkoming in de loonkosten, in te dienen. Voor het indienen van de aanvraag voor de definitieve vaststelling NOW 1.0 is de termijn verlengd naar 31 oktober 2021. Lees meer


TVL in tweede kwartaal naar 100%, TONK verruimd
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt opnieuw verhoogd. Voor het tweede kwartaal van dit jaar, dus voor de maanden april tot en met juni, gaat een vergoeding gelden van 100% van de vaste lasten. Ook komt er meer geld vrij voor inkomensondersteuning via de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Lees meer


Extra opletten bij belastingaangifte 2020
Vanaf 1 maart kunnen ondernemers en particulieren weer aangifte doen voor het jaar 2020. Vanwege corona is het wel zaak om dit jaar extra op te letten. Wat zijn specifieke aandachtspunten? Lees meer

04Advieswijzers

Er zijn van die onderwerpen die best ingewikkeld zijn en wat meer uitleg nodig hebben. Van die onderwerpen maakt Confianza een advieswijzer. Regelmatig worden advieswijzers op onze site gepubliceerd. Op deze pagina van dit e-magazine zijn een aantal advieswijzers voor je samengevat. Denk aan de auto en fiscus, eigen woning in 2021 en estate planning. Nieuwsgierig naar alle advieswijzers? Lees dan verder.

Fiets van de zaak
Voor de fiets van de zaak maakt een bijtellingsregeling, die in 2020 is ingegaan, een eind aan allerlei administratieve ballast. Het exact bijhouden hoeveel iemand privé en zakelijk fietst, behoort daarmee tot het verleden. In plaats daarvan geldt een vast bijtellingspercentage van 7%. In de volledige advieswijzer op onze site gaan we vooral in op de hoofdlijnen van deze regeling. Daarnaast gaan we in op de relatie tussen werkgever en werknemer (waarbinnen de bijtelling ook geldt voor dga’s), maar het gunstige 7%-forfait geldt ook voor zelfstandig ondernemers. Lees meer


Estate planning
Kan je kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken? Bijvoorbeeld voor studiekosten, de aankoop van een woning of bij het verlies van een baan? Of misschien wil jouw zoon of dochter een langgekoesterde droom van een eigen bedrijf verwezenlijken of het stokje van het familiebedrijf overnemen? Jouw financiële hulp zou dat mogelijk kunnen maken! Laat je inspireren door de volledige advieswijzer die op onze site staat. Lees meer


Eigen woning in 2021
Voor de eigen woning gelden duidelijke, strenge fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Bovendien geldt een aftrekbeperking voor rente in de hoogste belastingschijf (43% in 2021). Welke regels van toepassing zijn, is afhankelijk van jouw individuele situatie. In de advieswijzer komen verschillende situaties aan bod. De fiscale regels met betrekking tot je eigen woning zijn niet eenvoudig. Het naast elkaar bestaan van verschillende regelingen kan de uitwerking behoorlijk ingewikkeld maken, zeker ook bij complexere situaties als verhuizing, echtscheiding, trouwen en overlijden. Neem voor jouw eigen specifieke situatie daarom contact met ons op. Lees meer


Auto en fiscus
Fiscaal vriendelijk rijden wordt steeds lastiger, nu de laatste jaren de autobelastingen zijn aangescherpt. Het kan nog wel, maar de voordelen zijn voor een steeds kleinere groep beschikbaar. In deze advieswijzer een blik op de fiscale toekomst van de auto. Rij je in een milieuvriendelijke auto, dan heb je kunnen genieten van een groot aantal fiscale voordelen. De afgelopen jaren zijn deze voordelen steeds verder teruggeschroefd. Hoewel nog beperkter, kan je ook in 2021 gebruikmaken van een aantal fiscale voordelen. Lees meer


Fiscale eenheid
Onderneem je vanuit meerdere bv’s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv’s een fiscale eenheid te laten vormen. Zowel in de vennootschapsbelasting als in de omzetbelasting is een fiscale eenheid mogelijk. De voorwaarden luisteren nauw en alhoewel deze constructie zeker voordelen kent, zijn er ook enkele belangrijke nadelen. In deze advieswijzer komt zowel de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting als de fiscale eenheid in de omzetbelasting aan bod. De details maken het fiscale eenheidsregime ingewikkeld. Neem voor meer informatie contact met ons op. Wij adviseren je graag over het aangaan dan wel verbreken van een fiscale eenheid. Lees meer


Voordelen loonkosten 2021
Als werkgever heb je voor bepaalde groepen werknemers onder voorwaarden recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. Dit is vastgelegd in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). De tegemoetkoming bestaat uit een vast bedrag per verloond uur met een vast maximaal bedrag per jaar. Er zijn verschillende vormen: de loonkostenvoordelen en de lage-inkomensvoordelen. Lees meer

05Overig nieuws

Ook op deze laatste pagina van dit e-magazine halen we er voor je uit wat erin zit. Dit doen we met nieuws dat we graag met je willen delen, omdat het wellicht interessant voor jou of je bedrijf kan zijn. Zo is er een nieuwe subsidieregeling voor inzet schone vrachtauto’s. Onlangs de WOZ-waarde op de mat gehad? Misschien is het in jouw geval nuttig bezwaar te maken. Dit – en nog ander actueel nieuws – lees je hier.

Ook in 2021 geen hogere WW-premie bij overwerk
Werkgevers betalen meer WW-premie voor werknemers met een flexibel arbeidscontract. Op deze manier wil de overheid vaste dienstverbanden zoveel mogelijk stimuleren. Vanwege corona is besloten de maatregel te verruimen wanneer veel wordt overgewerkt. Lees meer


Nieuwe subsidieregeling voor inzet schone vrachtauto’s
Er is een nieuwe subsidieregeling beschikbaar voor de inzet van schone vrachtauto’s in het kader van de regeling Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-transport). De subsidie kan van 23 maart tot 6 april 2021 worden aangevraagd. Houd de deadline dus goed in de gaten. Lees meer


Is bezwaar WOZ-waarde in jouw geval nuttig?
Wellicht is de WOZ-beschikking met daarop de WOZ-waarde van jouw woning weer op de mat gevallen. Vind je de WOZ-waarde te hoog en overweeg je bezwaar te maken? Dan is het aan te raden eerst na te gaan of het maken van bezwaar nuttig is. Lees meer


Herverzekering leverancierskredieten definitief verlengd
De Staat blijft leverancierskredieten herverzekeren tot 1 juli 2021. De Europese Commissie heeft de mogelijkheid tot herverzekering goedgekeurd. Lees meer

Confianza Magazine

01 Voorwoord

02 Tips voor de ondernemer

03 Coronanieuws

04 Advieswijzers

05 Overig nieuws

Bel: 071-4076380 of info@confianza.nl
Dune Pebbler
|
Privacy regeling