Confianza
E-magazine

Actualiteiten

Eruit halen wat erin zit.

01Voorwoord

02Ondernemen

03Personeel

04Woning, werk & inkomen

05Overig nieuws

01Voorwoord

Een nieuwe maand, dus weer een nieuw e-magazine. Dit keer een update van het meest actuele nieuws dat gedeeld is via onze website. Onderverdeeld in de gebruikelijke onderwerpen: ondernemen, personeel, woning, werk & inkomen en overig nieuws. Dus neem een kop koffie en lees snel verder.

Ondernemen
Op de pagina ‘ondernemen’ lees je alles over de fiscale eenheid. Verder nieuws over het gebruik van het btw-identificatienummer bij internationale handel, huwelijkse voorwaarden en de tip om je voorlopige aanslag vennootschapsbelasting te checken.

Personeel en woning, werk & inkomen
Ook als het om personeel gaat, brengen we je op de hoogte van zaken als verlofregelingen en de werkkostenregeling. Hoe zit het precies met de fiscale fietsregeling per 2020? Als het gaat om woning, werk & inkomen delen we graag tips over de WOZ-beschikking, het vastleggen van de partneralimentatie en de eigen woning.

Overig actueel nieuws We sluiten het e-magazine af met overig actueel nieuws, waarbij we onder andere de auto en fiscus onder de aandacht brengen. Al met al weer een e-magazine boordevol handige tips waar je als mkb-ondernemer je voordeel mee kan doen. Uiteraard beantwoorden we al je vragen.

Eruit halen wat erin zit
Ons motto ‘eruit halen wat erin zit’ is speerpunt voor 2020. Ons kantoor in Katwijk is voorzien van nieuwe wanddecoratie waar ons motto tot uitdrukking komt. Kom gerust eens langs voor een kop koffie om de nieuwe beelden te bewonderen. We halen er graag uit wat erin zit, of dit nu voor de klant is of voor onszelf. Veel leesplezier!

02Ondernemen

Het mkb moet in 2020 meer innoveren om de groei op peil te houden. Dat lees je in het nieuwe branche-in-zicht visierapport van de SRA (netwerkorganisatie van 370 zelfstandige accountantskantoren). Verder interessante onderwerpen voor de ondernemer op het gebied van huwelijkse voorwaarden, het verrekenbeding en je onderneming en de advieswijzer Fiscale eenheid 2020. Deze tips – en meer – lees je op de pagina ‘ondernemen’ van dit e-magazine.

Mkb moet in 2020 meer innoveren om groei op peil te houden

De financiële basis is solide, personeelstekort is een knelpunt voor de productiviteit. Voor 2020 zijn mkb-ondernemers financieel gezien erg positief gestemd. Zowel de omzet als de winst zal naar verwachting in de dubbele cijfers groeien. Lees meer


BOR bij schenken vastgoed-bv
De bedrijfsopvolgingsregeling geeft een vrijstelling van 100% over de waarde van een onderneming van € 1.000.000. Boven deze waarde is een vrijstelling van 83% van toepassing. De vrijstelling geldt zowel bij een overlijden als bij een schenking van aandelen. De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor vastgoed-bv’s blijft de gemoederen bezighouden. Onlangs heeft het hof Amsterdam in het kader van de BOR beslist dat de verhuur van vastgoed een ondernemingsactiviteit is. Lees meer


Internationale handel? Verplicht btw-identificatienummer op factuur
Per 1 januari 2020 gelden er andere regels voor de btw als het gaat om grensoverschrijdende transacties binnen de EU. Reden is om het btw-stelsel in de EU-landen te harmoniseren. Zo ben je nu verplicht bij intracommunautaire leveringen het btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur te vermelden, wil je het nultarief toepassen. Lees meer


Huwelijkse voorwaarden, het verrekenbeding en je onderneming
Ondernemers krijgen regelmatig het advies om huwelijkse voorwaarden overeen te komen met hun (aanstaande) echtgenoot. In deze huwelijkse voorwaarden is vaak een verrekenbeding opgenomen. Hoe wordt je onderneming hierin meegenomen? Lees meer


Check voorlopige aanslag vennootschapsbelasting
Heb je een bv, dan heb je als het goed is een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting ontvangen of je ontvangt deze binnenkort. Check of de voorlopige aanslag klopt en of de te betalen belasting ongeveer overeenkomt met wat je verwacht. Dit om mogelijke te betalen belastingrente te voorkomen. Lees meer


Advieswijzer | Fiscale eenheid
Onderneem je vanuit meerdere bv’s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv’s een fiscale eenheid te laten vormen. Zowel in de vennootschapsbelasting als in de omzetbelasting is een fiscale eenheid mogelijk. De voorwaarden luisteren nauw en alhoewel deze constructie zeker voordelen kent, zijn er ook enkele belangrijke nadelen. In de advieswijzer op onze website komt zowel de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting als de fiscale eenheid in de omzetbelasting aan bod en maak je op hoofdlijnen kennis met de voor- en nadelen van de fiscale eenheid. De details maken het fiscale eenheidsregime ingewikkeld. Neem voor meer informatie contact met ons op. Confianza adviseert je graag over het aangaan of verbreken van een fiscale eenheid. Lees meer

03Personeel

Altijd handig om op de hoogte te zijn van tips en actueel nieuws die betrekking hebben op jouw personeel. Hoe zit het ook alweer met de verlofregelingen en de werkkostenregeling in 2020? Verder aandacht voor een slimme subsidie, de fiscale fietsregeling per 2020 en de problemen met eHerkenning en de loonaangifte. Ook als het om personeel gerelateerd nieuws gaat halen we er voor je uit wat erin zit.

Advieswijzer | Verlofregelingen 2020

Als werkgever is het van belang dat je op de hoogte bent van de verlofregelingen voor je werknemers. In de advieswijzer op de website komen diverse verlofregelingen aan bod. Denk onder meer aan zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof en calamiteitenverlof. Lees meer


Advieswijzer | Werkkostenregeling 2020
In de advieswijzer | Werkkostenregeling 2020 gaan we uitgebreid in op welke vergoedingen en verstrekking er onder de werkkostenregeling (WKR) vallen en tot welk bedrag je mag gaan. Wat gebeurt er als je het maximale bedrag overschrijdt? Hoe pas je de WKR toe? Alle antwoorden weten op deze vragen? Lees meer


Aandachtspunten fiscale fietsregeling per 2020
De nieuwe fietsregeling voor je personeel is een ‘hot item’. Heb je personeel die op de fiets naar het werk komt? Dan kan je sinds 1 januari van dit jaar gebruik maken van deze nieuwe fietsregeling. De regeling roept echter nog tal van vragen op. Wanneer is de fiets belast? Welke waarde heeft de fiets? Hoe zit het met de btw, de reiskostenvergoeding en de eigen bijdragen? Geldt de regeling ook voor de ondernemer en dga? Lees meer


Uitstel loonaangifte vanwege problemen eHerkenning
Moet je als rechtspersoon loonaangifte doen? Dan ben je verplicht dit vanaf dit jaar te doen met behulp van eHerkenning. Deze verplichting heeft tot veel ophef geleid. De Belastingdienst heeft daarom besloten dat je, onder voorwaarden, uitstel voor de loonaangifte kan krijgen tot 1 juli 2020. eHerkenning is een veilig gedigitaliseerd communicatiemiddel waarmee inmiddels met enige honderden overheidsinstanties gecommuniceerd kan worden. Lees meer


Nieuwe mkb-scholingssubsidie SLIM vanaf 2 maart aanvragen
Ondernemers in het mkb kunnen vanaf 2 maart een aanvraag indienen voor de nieuwe scholingssubsidie SLIM, de subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb. Als mkb-ondernemer kan je dit subsidiegeld gebruiken voor initiatieven die zijn gericht op leren en ontwikkelen van je personeel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werknemers. Lees meer

04Woning, werk & inkomen

Hieronder vind je een aantal gevarieerde onderwerpen die betrekking hebben op je huis, je werk of je inkomen. Denk hierbij aan de WOZ-beschikking (is deze wel juist?), het vastleggen van de partneralimentatie en de hersteloperatie kindgebonden budget. Ook gaan we uitgebreid in op de eigen woning. Nieuwsgierig? Lees dan snel verder.

Is jouw WOZ-beschikking wel juist?

Binnenkort vallen de nieuwe WOZ-beschikkingen weer op de mat. Onroerend goed is aanzienlijk in waarde gestegen, dus is het van belang te checken of je beschikking wel klopt. Wijkt de waarde af van de waarde die naar jouw mening in alle redelijkheid aan je pand moet worden toegekend, maak dan bezwaar. Een minimale afwijking van de vastgestelde waarde is tegenwoordig niet meer vereist. Lees meer


Leg partneralimentatie altijd vast
Als echtgenoten of partners uit elkaar gaan, is een afgesproken partneralimentatie in beginsel aftrekbaar bij degene die deze betaalt. Dit vereist wel dat er sprake is van een verplichting. Lees meer


Advieswijzer | Eigen woning
Voor de eigen woning gelden duidelijke, strenge fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Bovendien geldt een aftrekbeperking voor rente in de hoogste belastingschijf (46% in 2020). Welke regels van toepassing zijn, is afhankelijk van jouw individuele situatie. In de advieswijzer op onze website komen verschillende situaties aan bod. Lees meer


Profiteer jij ook van hersteloperatie kindgebonden budget? De fiscus heeft in het verleden in een flink aantal gevallen te weinig kindgebonden budget uitbetaald. Dit gebeurt nu alsnog met terugwerkende kracht en levert soms een onverwacht flinke meevaller op. Lees meer


Duizenden voorlopige teruggaven onterecht stopgezet
De Belastingdienst heeft de voorlopige teruggave dit jaar voor vele duizenden personen ten onrechte stopgezet. Daardoor hebben sommigen in januari tot honderden euro’s minder ontvangen. Lees meer

05Overig nieuws

We sluiten dit e-magazine af met gevarieerd nieuws, waarvan we je graag op de hoogte brengen. Altijd fijn om te weten dat er vanaf 1 juli subsidie mogelijk is voor een elektrische auto. Verder de advieswijzer Auto en fiscus en nieuws over de WBSO. Tot slot het laatste nieuws over de Brexit. Hoe bereid je je voor en wat kan je nu al regelen? Heb je na het lezen van dit e-magazine nog vragen? Laat het ons gerust weten. Samen halen we eruit wat erin zit!

Aanvraag WBSO versoepeld

Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgevers flexibeler gebruik maken van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Om dit te realiseren, wordt de aanvraagprocedure op twee punten gewijzigd. De voorwaarden blijven gelijk aan 2019. Lees meer


Vanaf 1 juli subsidie elektrische auto
Vanaf 1 juli 2020 komt er een subsidie voor particulieren die een elektrische auto aanschaffen. De subsidie was al aangekondigd in het Klimaatakkoord. De subsidie is bedoeld om de particuliere markt met betrekking tot elektrische auto’s te stimuleren. Lees meer


Advieswijzer | Auto en fiscus
Fiscaal vriendelijk rijden wordt steeds lastiger, nu de laatste jaren de autobelastingen zijn aangescherpt. Het kan nog wel, maar de voordelen zijn voor een steeds kleinere groep beschikbaar. In deze advieswijzer een blik op de fiscale toekomst van de auto. Rij je in een milieuvriendelijke auto, dan heb je kunnen genieten van een groot aantal fiscale voordelen. De afgelopen jaren zijn deze voordelen steeds verder teruggeschroefd. Hoewel nog beperkter, kan je ook in 2020 gebruikmaken van een aantal fiscale voordelen. Lees meer


Fiscale voordelen elektrische auto tot 2025
Het gebruik en de aankoop van de elektrische auto wordt ook de komende jaren nog gestimuleerd. De financiële voordelen worden de komende jaren wel langzaam afgebouwd. De grootste stimulans betreft nog steeds de fiscale bijtelling die momenteel voor nieuwe elektrische auto’s 8% bedraagt tot een cataloguswaarde van € 45.000. Over het meerdere is de bijtelling gewoon 22%, gelijk aan de bijtelling voor niet-elektrische auto’s. Lees meer


De Brexit: done deal… voor nu
Op 1 februari is het Verenigd Koninkrijk vertrokken uit de Europese Unie. Er is ingestemd met het verdrag dat de Brexit regelt. 'Done deal' dus, maar de onzekerheid is daarmee niet van de baan. Lees meer

Confianza Magazine

01 Voorwoord

02 Ondernemen

03 Personeel

04 Woning, werk & inkomen

05 Overig nieuws

Bel: 071-4076380 of info@confianza.nl
Dune Pebbler
|
Privacy regeling