Confianza
E-magazine

Actualiteiten

Eruit halen wat erin zit.

01Voorwoord

02Financiële planning

03Privé

04Personeel

05Varia

01Voorwoord

Weer een nieuw Confianza e-magazine op jouw digitale deurmat. Dit keer een vroege voorjaarseditie. Er is weer veel te lezen in dit magazine. Weet jij alles van huwelijksvermogensrecht en estate planning? We praten je graag bij. Ditzelfde geldt onder andere voor de werkkostenregeling, de voordelen loonskosten en de verlofregelingen. In no-time ben je met dit magazine op de hoogte van actueel nieuws dat over jouw personeel gaat.

Privé en varia
Ook op privégebied valt er weer veel te melden. Tips over fiscus en auto en de eigen woning willen we graag met je delen. Net als de fiscale tips 2019 voor de dga. Tot slot lees je in ons e-magazine het laatste nieuws onder de kop 'varia'. Kortom: snel lezen dus!

Motto
Ons motto is 'eruit halen wat erin zit'. Dat geldt zeker voor het delen van interessante fiscale tips voor jou als ondernemer. Heb je na het lezen van deze tips nog vragen? Wil je meer weten over een onderwerp? Neem dan gerust contact op met ons. We helpen je graag!

02Financiële planning

Met financiële planning probeer je een volledig beeld te hebben van je toekomstige inkomens- en vermogenspositie voor nu en de toekomst. Eén van de aspecten van financiële planning is het huwelijksvermogensrecht. Met ingang van 1 januari 2018 is er op dit gebied veel veranderd. Weten wat de fiscale veranderingen zijn? Lees dan snel verder.

Ook estate planning hoort bij financiële planning. Wat doe je met het doorgeven van je vermogen naar de volgende generatie? En hoe zorg je ervoor dat dit gebeurt met het betalen van zo min mogelijk erfbelasting? Confianza heeft een ervaren estate planner in huis. Heb je vragen over jouw financiële planning? Neem dan contact op met Bert van Zoolingen. Meer informatie over estate planning lees je hieronder.

Ook lees je in dit e-magazine wat de fiscale wijzigingen 2019 zijn voor de dga.

Huwelijksvermogensrecht 2019 - huwelijkse voorwaarden van nog groter belang!
Voor de ondernemer die na 1 januari 2018 is getrouwd, verandert er veel ten opzichte van de wetgeving die in 2017 nog gold. Ben je voor 1 januari 2018 getrouwd en heb je geen huwelijksvoorwaarden opgesteld? Dan blijft voor jou de oude wettelijke regeling gewoon gelden. Een ondernemer doet er onder het nieuwe recht nog verstandiger aan dan voorheen, om huwelijkse voorwaarden overeen te komen met zijn of haar aanstaande echtgenoot of geregistreerd partner.

Nieuwe wet
Vanaf 1 januari 2018 kan je nog alleen in algehele gemeenschap van goederen trouwen als je dit afspreekt bij huwelijkse voorwaarden. Als je niets met elkaar regelt, krijg je automatisch te maken met de beperkte gemeenschap van goederen.

Drie vermogens
Uitgangspunt van de nieuwe wettelijke regeling van de beperkte gemeenschap van goederen, is dat er drie vermogens zijn in plaats van één gemeenschapsvermogen, namelijk: het privévermogen van de één, het privévermogen van de ander en het gemeenschappelijk vermogen. Lees meer

Estate planning 2019
Kan jouw kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken? Bijvoorbeeld voor studiekosten, alsmaar stijgende maandlasten, de koop van een woning of bij het verlies van een baan. Of misschien wil je zoon of dochter een lang gekoesterde droom van een eigen bedrijf verwezenlijken of het stokje van het familiebedrijf overnemen. Jouw financiële hulp zou dat mogelijk kunnen maken! Laat je inspireren door de advieswijzer die te vinden is op onze website. 

Schenken
In deze advieswijzer lees je tips onder andere over fiscaalvrije schenkingen voor bijvoorbeeld de aankoop of onderhoud van de eigen woning. Ook komt de 'papieren schenking' aan de orde: je wil of kan nog niet het gehele bedrag in contanten aan je kind geven. Verder lees je in de advieswijzer over lening en schenking via een kasrondje, borgstelling, familielening en schenken onder voorwaarden. Lees meer

Fiscale wijzigingen voor de dga 2019
Een dga heeft – net als iedere andere werknemer – in 2019 te maken met lagere tarieven in de loon- en inkomstenbelasting. Maar wat verandert er voor de dga nog meer? Lees meer

03Privé

Auto en fiscus
Fiscaal vriendelijk rijden wordt steeds lastiger nu de laatste jaren de autobelastingen zijn aangescherpt. Het kan nog wel, maar de voordelen zijn voor een steeds kleinere groep beschikbaar. Rij je in een milieuvriendelijke auto, dan heb je kunnen genieten van een groot aantal fiscale voordelen. De afgelopen jaren zijn deze voordelen steeds verder teruggebracht. Hoewel nog beperkter, kan je ook in 2019 gebruikmaken van een aantal fiscale voordelen.

In de advieswijzer op onze website een blik op de fiscale toekomst van de auto. Lees meer

Eigen woning
Voor de eigen woning gelden duidelijke strenge fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Bovendien geldt een aftrekbeperking voor rente in de hoogste belastingschijf (51,75%).

Welke regels van toepassing zijn, is afhankelijk van jouw individuele situatie. De fiscale regels met betrekking tot de eigen woning zijn niet eenvoudig. Het naast elkaar bestaan van verschillende regelingen kan de uitwerking behoorlijk ingewikkeld maken, zeker ook bij complexere situaties als verhuizing, echtscheiding, trouwen en overlijden.

We hebben het voor jou op een rij gezet in de advieswijzer. Lees meer
 

04Personeel

Als het om personeel gaat, brengt Confianza je graag op de hoogte van het actuele nieuws met de laatste tips. Wat valt nu wel en niet onder de werkkostenregeling (WKR)? Welke verlofregelingen zijn er voor jouw personeel? Ook de voordelen loonkosten en het inlenen van personeel voor jou als ondernemer komen op deze pagina aan bod. 

Werkkostenregeling (WKR)
De WKR is voor veel werkgevers in het mkb nog lastig werkbaar. Op 1 februari 2019 heeft de staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat het de bedoeling is per 2020 de WKR aan te passen. Er zal een gerichte vrijstelling komen voor verklaringen omtrent gedrag. Bovendien wordt de vrije ruimte over de eerste € 400.000 1,7% in plaats van 1,2%. Wij houden je uiteraard op de hoogte.

Welke vergoedingen en verstrekkingen vallen onder de WKR? En tot welk bedrag mag je gaan. Wat gebeurt er als je het maximale bedrag overschrijdt. Lees meer

Loonkostenvoordelen 2019
Als werkgever heb je voor bepaalde groepen werknemers onder voorwaarden recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. De tegemoetkoming bestaat uit een vast bedrag per verloond uur met een vast bedrag per jaar. Er zijn verschillende vormen: de loonkostenvoordelen (LKV) en de lage-inkomensvoordelen (LIV). Aan beide vormen moet je als werkgever aan bepaalde voorwaarden voldoen. Weten welke voorwaarden dit zijn, wat de bedragen zijn voor LKV en LIV en hoe je dit aanvraagt? Lees meer

Personeel inlenen in 2019
Leen je wel eens personeel in voor je onderneming, bijvoorbeeld bij tijdelijke drukte of seizoenswerk? Zorg dan dat je voldoet aan alle regelgeving. Anders loop je het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw. Waar moet je op letten en wat moet je regelen? De inlenersaansprakelijkheid kan bijvoorbeeld grote financiële gevolgen hebben voor jouw onderneming. In onze advieswijzer gaan we nader in op de mogelijkheden om de aansprakelijkheid zo veel mogelijk te beperken. Lees meer

Verlofregelingen 2019
Als werkgever is het van belang dat je op de hoogte bent van de verlofregelingen voor jouw werknemers. Zo gaat het nodige wijzigen in het geboorteverlof en in het adoptie- en pleegzorgverlof. We zetten het voor je op een rij. Ook komen andere verlofregelingen aan bod. Denk bijvoorbeeld aan kort- en langdurend zorgverlof, calamiteiten- en kort verzuimverlof en ouderschapsverlof. Altijd handig om te weten, uiteraard. Lees meer

05Varia

Natuurlijk is er nog veel meer nieuws te delen. We doen op deze pagina een greep uit het nieuwsarchief van onze site. Nieuws dat de moeite waard is om te delen. Denk bijvoorbeeld aan nieuws over de fiscale eenheid, datalekken, WOZ-waarde en de AVG. Lees snel verder! Heb je na het lezen ons e-magazine nog vragen? Neem dan gerust contact op met één van de relatiebeheerders.

WOZ-waarde onjuist? Maak bezwaar! - Onlangs de nieuwe WOZ-waarde voor je woning of bedrijfspand ontvangen? Controleer deze waarde en maak, binnen 6 weken, bezwaar als de waarde volgens jou niet klopt. En dan kan het over een te hoge, maar ook over een te lage WOZ-waarde gaan. Lees meer

Arbeidsovereenkomst noodzaak voor loon dga? - De dga die een aanmerkelijk belang in zijn bv heeft en hiervoor werkzaamheden verricht, moet zichzelf een gebruikelijk loon toekennen. Of de dga een arbeidsovereenkomst heeft met de bv, is fiscaal niet van belang. Lees meer

Datalekken, wat leren we ervan? - In 2018 zijn er 20.881 datalekken gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Vooral vanuit de sectoren gezondheid en welzijn, financiële en zakelijke dienstverlening, IT-sector en openbaar bestuur. Wat kunnen we ervan leren? Lees meer

Voorlopige aanslag te hoog door dividenduitkering? - Als het goed is, heb je in januari je voorlopige aanslag inkomstenbelasting weer ontvangen. Is daarbij rekening gehouden met dividend afkomstig uit aanmerkelijk belang, dan moet je je aanslag controleren. De fiscus houdt namelijk niet altijd rekening met ingehouden dividendbelasting. Lees meer

Akkoord spoedreparatie fiscale eenheid - De spoedreparatiewet inzake de fiscale eenheid is door de Tweede Kamer aangenomen. Deze spoedreparatie was nodig omdat de Europese rechter de bestaande wetgeving inzake de fiscale eenheid op sommige punten discriminerend vond voor ondernemingen in Nederland met dochtervennootschappen in andere landen van de EU. Lees meer

Een check op de AVG - Wat zijn de minimaal noodzakelijke zaken die een mkb-organisatie geregeld moet hebben? Het 10-stappenplan van de AVG-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), helpt je daarbij. Lees meer

Bonus of loon, wat is wijsheid? - Goed personeel is schaars, ook in de transportbranche. Voor een goede werknemer wil je dus best wat extra betalen. Dus extra loon erbij, of misschien een bonus? Wat zijn de voor- en nadelen? Lees meer

Confianza Magazine

01 Voorwoord

02 Financiële planning

03 Privé

04 Personeel

05 Varia

Bel: 071-4076380 of info@confianza.nl
Dune Pebbler
|
Privacy regeling