Confianza
E-magazine

Brexitspecial

Eruit halen wat erin zit.

01Voorwoord

02Bereid je voor!

03Tips

04Tools

05Overig internationaal nieuws

01Voorwoord

De brexit is een ingewikkelde puzzel. De EU-leiders zijn inmiddels akkoord met het brexitvoorstel. Maar weet jij als mkb-ondernemer waar je aan toe bent? Wat zijn de scenario's? Je kan je als ondernemer nu al voorbereiden!

Tips en tools
Daarom een e-magazine met tips en tools voor hulp bij de brexit om je nu al voor te bereiden. Denk bijvoorbeeld aan douanezaken, btw, logistiek, personeelsbeleid, wisselkoersen en vergunningen. Wat de impact voor jouw bedrijf is, hebben we in deze special voor je op een rij gezet. 

Internationale onderwerpen
Met de brexit praten we over onderwerpen die de landsgrens passeren. Daarom is er - ter informatie - nog een aantal internationale onderwerpen samengevat in deze special. Deze onderwerpen lees je op pagina 5.

Eruit halen wat erin zit
Ook als het om internationaal zaken doen gaat, haalt Confianza er graag uit wat erin zit. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

02Bereid je voor!

Op 29 maart 2019 treedt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Dit heeft grote gevolgen voor ondernemers en niet alleen voor degenen die direct zakendoen in het VK. Wat gaat er veranderen en wat kan je nu al doen?

Scheidingsovereenkomst
De brexit is zo goed als onherroepelijk. Het proces daarvoor is inmiddels gestart door het opstellen van een scheidingsovereenkomst. Als deze overeenkomst wordt goedgekeurd door het Britse en het Europees parlement, dan vormt dit de basis wat er voor jou gaat veranderen als ondernemer. 

De komende twee jaar verandert er niets voor bedrijven
In de overeenkomst staat hoe het VK en de EU uit elkaar gaan: de financiële verplichtingen voor de Britten, de rechten van Europeanen die in het VK wonen en andersom en hoe de grens wordt geregeld tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek. Ook is in de overeenkomst opgenomen dat er twee jaar na 29 maart alles bij het oude blijft (verlengbare transitieperiode). In deze twee jaar is er ruimte een handelsakkoord tussen twee partijen te regelen. Als laatste is er een ‘backstop’ geregeld als er geen handelsakkoord wordt bereikt voor het eind van de transitieperiode op 31 december 2020.

Scenario’s
Er zijn vier scenario’s denkbaar. Waarmee moet je als ondernemer rekening houden?

Scenario 1 – lang verlengde transitieperiode
We zijn het meest gebaat als het VK lid blijft van de Europese Unie, of in een situatie waarbij men doet als dat zo is. Handel blijft frictieloos: vrachtwagens kunnen zonder aangiftes, keuringen, heffingen en controles doorrijden bij aankomst in de haven. Voor de ondernemer is het dus het minst ongunstig als de transitieperiode (lang) verlengd wordt. Die kans is aanwezig, maar niet vanzelfsprekend. De Britten moeten dan blijven betalen aan de EU, hebben geen inspraak bij de besluitvorming en mogen geen handelsakkoorden sluiten met andere landen.

Scenario 2 – backstop
Er bestaat ook een scenario dat er geen vrijhandelsakkoord wordt bereikt, dat de transitieperiode afloopt en dat de verhouding tussen het VK en de EU terugvalt op de in de scheidingsovereenkomst afgesproken backstop. 

In dit scenario staat handel met het VK voor wat betreft producten gelijk aan de handel met een ‘derde’ buitenland. Alleen worden er geen importheffingen geheven in een douane-unie. Aan de grens vinden namelijk wel gewoon import- en exportformaliteiten plaats, veiligheidscontroles en zijn controles op het gebied van dieren en voeding noodzakelijk. Je moet dus extra rekening houden met vertragingen aan de grens. Bovendien is in de backstop nauwelijks iets geregeld over het leveren van diensten. Als je een beveiligingsdienst aanbiedt waardoor jouw Britse klanten een lagere premie betalen voor hun inboedelverzekering, zal deze door deze Britse verzekeraar niet zonder meer worden erkend. Verzekeringsnemers zullen dus uitwijken naar andere (Britse) aanbieders.

Scenario 3 – handelsakkoord tussen EU en VK
Er is ook een mogelijkheid dat er na de reguliere transitieperiode een vrijhandelsakkoord wordt gesloten tussen het VK en de EU. Hoe dat eruit gaat zien, is niet te zeggen. De onderhandelingen hiervan nog moeten starten. 

Er kan gesteld worden dat vrijhandelsakkoorden een minder geïntegreerde samenwerking zijn dan lidmaatschap van een douane-unie. Er kunnen onder andere importheffingen opgelegd worden als de goederen niet voldoen aan de overeengekomen oorsprongsregels. De kosten zijn dus potentieel hoger dan in het geval van een douane-unie. Daar staat tegenover dat toegang tot diensten wellicht geregeld wordt.

Scenario 4 – scheidingsovereenkomst komt überhaupt niet door twee parlementen
Het  bovenstaande valt of staat bij het goedkeuren van de scheidingsovereenkomst door het Europese en het Britse parlement. Het wordt de komende tijd erg spannend en het kan zomaar helemaal mis gaan.  

May lijkt in het parlement geen meerderheid voor de scheidingsovereenkomst te hebben. Daarnaast hebben de EU-leiders op voorhand al aangegeven niet opnieuw te willen onderhandelen. Een harde Brexit zonder scheidingsovereenkomst is niet uit te sluiten. Dit is het slechtst denkbare scenario en heeft grote economische consequenties. Denk aan voedsel- en medicijntekorten in het VK, vliegtuigen die niet mogen vliegen, omdat de Britse luchthavens en piloten niet erkend worden als onderdeel van luchtvaartverdragen en enorme files bij de grote grensovergangen in de EU en het VK.

Wat kan je al doen?
Omdat de onderhandelingen nog in volle gang zijn, is er nog veel onduidelijk. Toch kan je al maatregelen nemen die je straks behoeden voor onaangename verrassingen. Hiervoor zijn diverse sites beschikbaar. Meer hierover lees je op pagina 3 en 4. Bron: KPMG
 

03Tips

Er is voor jou als ondernemer nog steeds veel onzeker als het om de brexit gaat. Toch is het verstandig je nu al voor te bereiden. Ga met deze tips vandaag al aan de slag, zodat je klaar bent voor de brexit. Is iets niet duidelijk of heb je vragen? Loop gerust bij ons binnen!

1. Regel je zaken bij de douane
Je krijgt weer te maken met douaneprocedures. Het Verenigd Koninkrijk gaat immers uit de EU en wordt wat ze noemen een derde land. Ga dus nu al met je logistieke dienstverlener in gesprek wat dat voor jouw import uit het VK of export naar het VK betekent en wat je allemaal precies moet regelen. Geen ervaring met douane-afhandeling? Zoek een partner die dat voor je kan regelen.

2. Ben je leverancier?
Maak dan afspraken over elkaars verantwoordelijkheden bij im- en export. Ga je uitvoeren? Verzorgt jouw klant de invoer? De Inco-terms gaan een veel prominentere rol spelen. 

3. Ben je klant?
Dan geldt hetzelfde: maak afspraken over hoe je de goederen ontvangt en welke taken je in dit proces op je wil nemen.

4. Bekijk hoe financieel afhankelijk je bent van Britse klanten
Probeer jouw klantenportefeuille te diversifiëren als Britse klanten een riskant groot deel van jouw portefeuille vormen.

5. Reken het effect van het zwartste brexitscenario nu al door
Je kan te maken krijgen met de afspraken van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de terugkeer van importheffingen. Er is al exact bekend welke keuringen aan de grens (bijvoorbeeld voor vlees en bloemen) dan terugkeren en wat de kosten zullen zijn. 

6. Loop de logistieke effecten van brexit al na
Wat betekent de tussenkomst van de douane en andere keuringen voor jouw producten en leveringen naar of uit het VK betekenen. Het kan gebeuren dat je straks gewoon zo’n 20 minuten staat te wachten voor de boot naar Engeland vanwege de aangiftes, controles, etc. Wat betekent die extra wachttijd voor jouw logistiek? Heb je je spullen wel op tijd in de Britse supermarkt liggen of in je eigen schappen? Moet je misschien voorraden gaan aanhouden in het VK? 

7. Neem je personeelsbeleid en contracten onder de loep
Nederlandse werkgevers kunnen straks waarschijnlijk niet meer onbeperkt met eigen Nederlands personeel in het VK werken. Je hebt dan weer visa en werkvergunningen nodig. Ook kunnen straks andere eisen worden gesteld aan onder meer het opleidingsniveau van migranten of de hoogte van het salaris. Kortom: brexit kan grote gevolgen hebben op jouw personeel en personeelsbeleid. Zorg dat je weet hoeveel (en welke) werknemers in het VK werken en zorg dat brexit als thema op je HR-agenda staat. 

8. Afwijkende regels gaan er komen. Bereid je er maar op voor
Nu al is te merken dat het VK op sommige terreinen andere eisen begint te stellen dan de rest van de EU. Dit gaat naar verwachting alleen maar verder toenemen na de brexit. Denk er vast over na wat het VK op jouw terrein straks anders kan gaan doen en wat dat betekent voor jouw producten of diensten en je propositie op de Britse markt.

9. Hoe vatbaar ben jij voor wisselkoersrisico's?
Het Britse pond kan op brexit-day, of als gevolg van alle brexit-turbulentie, stijgen of dalen. Wat betekent dit voor jouw businesscase? Wees je bewust van de risico’s en praat met je bank over de mogelijkheden om deze te ondervangen. Factureer dus bij voorkeur in euro’s, dek het risico op grote koersdalingen af bij jouw bank of spreek van tevoren een wisselkoers af.

10. Grondstoffen
Bekijk of je strategisch voorraden van grondstoffen uit het VK moet aanleggen om tijdig te kunnen leveren. 

11. Ontbindende voorwaarden
Voeg ontbindende voorwaarden toe aan jouw leveringsvoorwaarden. Definieer problemen die mogelijk voortvloeien uit brexit als een ontbindende voorwaarde en check uw leveringscondities bij langere
contracten. 

12. Duty engineering
Onderzoek welke mogelijkheden je hebt om bij een harde brexit met ‘duty engineering’ importheffingen te mitigeren. Over het algemeen hebben eindproducten hogere tarieven dan componenten. Het kan dus voordelig zijn om de eindassemblage in de EU of het VK te doen en daarmee rechten te besparen.
 

DOUANE
Doe je als ondernemer zaken met het Verenigd Koninkrijk? Dan kan het zijn dat je vrijwel geen enkele ervaring hebt met douaneprocedures. Na de brexit krijg je hiermee wel te maken. Daarom de 7 belangrijkste douanezaken op een rij:

1. Aanvragen EORI-nummer - Als het VK uit de EU stapt heb je een EORI-nummer (douanenummer) nodig om straks zaken te kunnen doen in en met het VK. Aanvragen kan hier.

2. Afspraken met logistieke dienstverleners - Maak afspraken met logistieke dienstverleners om douaneaangiften op te maken. Heb je al gesproken met logistieke dienstverleners of de branchevereniging wat brexit straks voor jouw logistiek betekent? Zijn jouw producten straks wel op tijd na Brexit?

3. Btw-zaken op orde - Met de ‘verleggingsregeling bij import uit niet-EU-landen’ hoef je bij import uit het VK straks de btw niet meteen bij invoer te betalen. Dit kan dan zodra je de periodieke btw-aangifte doet. Je hebt hiervoor wel een zogeheten vergunning artikel 23 nodig. Meer informatie vind je bij de belastingdienst of vraag het aan één van onze adviseurs. Op de site van MKB Nederland lees je meer tips over btw, Brexit en de laatste ontwikkelingen.

4. Douanevergunning regelen - Als je handel drijft met het VK dan kan het zijn dat je één of meer vergunningen van de douane nodig hebt. Bijvoorbeeld als je goederen uit het VK haalt die nog niet ingevoerd worden, of als je goederen uit het VK haalt om hier te bewerken en daarna weer terug stuurt naar het VK, of als je goederen tijdelijk naar het VK stuurt om daar te bewerken. Kijk in het handboek douane voor meer info of vraag aan onze adviseurs of dit op jou van toepassing is.

5. Vooraf duidelijkheid over douanerechten - Met een zogeheten ‘Bindende Tarief Inlichting’ (BTI) van de douane weet je als importeur vooraf waaronder jouw goederen moeten worden ingedeeld qua douanetarief. Zo heb je vooraf zekerheid over het percentage douanerecht en kom je later niet voor onaangename verrassingen te staan.

6. Vergunning Geautoriseerde Marktdeelnemer - Voor sommige douanevergunningen moet je in het bezit zijn een zogeheten ‘vergunning Geautoriseerde Marktdeelnemer’. Deze vergunning wordt alleen aan betrouwbare marktdeelnemers verleend.

7. Uitvoervergunning - Exporteer je goederen met een zogeheten dual use karakter of producten voor de defensie-industrie? Dan kan het zijn dat je straks ook voor het VK een vergunning nodig hebt. Meer hierover lees je op de site van de Rijksoverheid.


bron: hulpbijbrexit.nl

04Tools

Er zijn een aantal hulpmiddelen die je op weg helpen in de voorbereiding voor jouw bedrijf rondom de brexit. Denk bijvoorbeeld aan de Brexit-voucher: een subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van de brexit voor jouw onderneming. Of er gevolgen voor jouw bedrijf zijn, check je via de Brexit Impact Scan. Meer over beide hulpmiddelen lees je hieronder.

BREXIT-VOUCHER
Doe je zaken met het Verenigd Koninkrijk en blijkt dat jouw onderneming te maken krijgt met de gevolgen van de brexit? Dan is er de Brexit-voucher die je helpt je hierop voor te bereiden. Vraag hem aan!

Met de voucher krijg je subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van de brexit voor jouw onderneming. Je krijgt een vergoeding van 50% van de werkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van € 2.500 exclusief btw. Er zijn voorwaarden voor het verkrijgen en aanvragen van een Brexit-voucher.

Let op! De voucher is zes maanden geldig. Dat betekent dat de activiteiten waarvoor de voucher is verstrekt binnen deze periode moeten plaatsvinden. Deze geldigheidsduur kan op verzoek eenmalig worden verlengd met maximaal zes maanden. De voucher is niet overdraagbaar. Lees hier welke stappen je moet nemen, wie de voucher kan aanvragen en waarvoor de voucher is bedoeld.

BREXIT IMPACT SCAN
Er is een speciale website waar bedrijven een indicatie kunnen krijgen van de impact van de brexit. De brexit kan namelijk elk bedrijf raken, ook al vermoed je het niet. Doe de Brexit Impact Scan, ontdek eventuele onverwachte gevolgen voor jou en bereid je voor. Doe de scan via de website van de Rijksoverheid.

05Overig internationaal nieuws

Omdat we toch goed bezig zijn met onderwerpen die buiten de landsgrenzen gaan, lees je tot slot op deze pagina nog een aantal interessante internationale onderwerpen die we graag willen delen. 

Aandachtspunten afstandsverkopen en btw
Veel ondernemers die in de EU zijn gevestigd verkopen, bijvoorbeeld via hun webshop, goederen aan particulieren in andere EU-lidstaten. Dit zijn afnemers zonder btw-identificatienummer in een andere EU-lidstaat. Aangezien deze afnemers geen btw-identificatienummer hebben, kan geen sprake zijn van een intracommunautaire levering en is het 0%-tarief niet van toepassing. Deze ondernemers krijgen te maken met de regeling voor afstandsverkopen. Lees meer

Waar is jouw bedrijf voor de btw gevestigd?
Voor de omzetbelasting is het van belang dat een ondernemer in Nederland gevestigd is of hier een vaste inrichting heeft. Maar wanneer is een onderneming hier gevestigd? Welke factoren spelen een rol? Lees meer

Kilometerheffing vervangt Eurovignet
EU-landen die trucks en bestelauto’s willen laten betalen voor gebruik van de infrastructuur kunnen dat vanaf 2023 alleen doen met een kilometerheffing. Dat voorstel is 25 oktober 2018 aangenomen door het Europees Parlement. Het Eurovignet, dat Nederland ook nog altijd heeft, gaat daardoor verdwijnen. Kilometerheffing mag namelijk alleen nog op afstand en niet langer op tijd gebaseerd zijn. Lees meer

Vergoeding buitenlandse zakenreis omhoog
De onbelaste vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen van werknemers zijn per 1 oktober 2018 verhoogd. De maximumbedragen verschillen per land, stad en regio en zijn te vinden in het Reisbesluit Buitenland. De vergoedingen voor binnenlandse dienstreizen zijn ongewijzigd. Lees meer

Confianza Magazine

01 Voorwoord

02 Bereid je voor!

03 Tips

04 Tools

05 Overig internationaal nieuws

Bel: 071-4076380 of info@confianza.nl
Dune Pebbler
|
Privacy regeling