Confianza
E-magazine

Actualiteiten maart 2018

Eruit halen wat erin zit.

01Voorwoord

02Wet DBA

03Geld nodig?

04Financiële planning

05Actualiteiten DGA

01Voorwoord

We hebben weer nieuws te delen! Daarom ontvang je van ons een nieuwe uitgave van het Confianza e-magazine. Wellicht heb je al gehoord dat de wet DBA voorlopig is uitgesteld tot 2020. Alle informatie is overzichtelijk op een rij gezet. Verder praten we je bij over het lenen van en aan de bv en jouw rekening-courantverhouding met de bv. Altijd nuttig om te weten wat er speelt.

Verder attenderen wij je op een nieuwe manier van financiering via online boekhouden. Met LoanStreet - één van onze samenwerkende partners - is het mogelijk om met één klik online een goed financieringsvoorstel te krijgen. We kunnen ons zo voorstellen dat je in het voorjaar zin hebt in iets nieuws voor jouw onderneming. Met deze 'tool' helpen we hierbij van harte.

Ook wat betreft financiële planning is er nieuws te delen. Heb jij je schaapjes op het droge om eventueel je kinderen een steuntje in de rug te geven? Je leest meer hierover verderop in ons magazine.

Is iets onduidelijk of heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. We halen er namelijk graag met jou uit wat erin zit!

Veel leesplezier en geniet van een mooi voorjaar!

02Wet DBA

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

Voorlopig geen naheffingen, boetes of correctieverplichtingen voor de loonheffingen als achteraf wordt geconstateerd dat toch sprake is van een dienstbetrekking tussen zzp'er en opdrachtgever. Het kabinet schort namelijk de handhaving van de Wet DBA op tot 1 januari 2020.

De Belastingdienst handhaaft echter wel bij kwaadwillendheid. Die handhaving wordt per 1 juli 2018 zelfs uitgebreid.

Handhaving opgeschort
De Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) heeft niet gedaan wat het moest doen: meer duidelijkheid geven over de vraag wanneer sprake is van een dienstbetrekking. In plaats daarvan zorgt deze wet voor veel onrust onder zzp'ers en opdrachtgevers. Opdrachtgevers zijn niet meer - zoals in de tijd van de VAR - gevrijwaard van het betalen van loonheffingen als achteraf sprake was van loondienst. De opdrachtgever is nu samen met jou verantwoordelijk voor de manier waarop je voor hem werkt.

Het kabinet zet daarom in op nieuwe wet- en regelgeving. Als alles verloopt zoals gepland gaat deze nieuwe wet- en regelgeving in per 1 januari 2020. Tot die tijd wordt de handhaving van de Wet DBA opgeschort.

Tot 1 januari 2020 krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers dus geen boetes en naheffingen als achteraf blijkt dat toch sprake is van een dienstbetrekking. Na invoering van de nieuwe wet- en regelgeving geldt nog een terughoudend handhavingsbeleid van maximaal 1 jaar. Zo heeft iedereen straks voldoende tijd om te wennen aan de nieuwe regels.

Kwaadwillendheid
De Belastingdienst handhaaft echter wel bij kwaadwillendheid. Die handhaving wordt zelfs uitgebreid per 1 juli 2018. Nu richt deze zich alleen op de ernstigste gevallen van kwaadwillendheid. Vanaf 1 juli handhaaft de Belastingdienst in alle gevallen van kwaadwillendheid waarbij sprake is van: 

 1. een (fictieve) dienstbetrekking
 2. evidente schijnzelfstandigheid
 3. opzettelijke schijnzelfstandigheid 

De Belastingdienst zal deze drie criteria van kwaadwillendheid moeten bewijzen.

In een brief aan ondernemers heeft de Belastingdienst toegelicht wat zij verstaan onder kwaadwillenden. Kwaadwillend is de opdrachtgever of -nemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet - of had kunnen weten - dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of speelveld op een oneerlijke manier aantast).

De Belastingdienst richt de handhaving eerst op de ernstigste gevallen: situaties waarin partijen duidelijk buiten het wettelijk kader treden. Het gaat daarbij dus niet om een zelfstandige professional bij wie er ruis is over de gezagsrelatie. Het gaat wel om gevallen waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of zwendel. De Belastingdienst zal handhavend optreden bij kwaadwillenden. Er kunnen dus naheffingsaanslagen, boetes en correctieverplichtingen voor de loonheffing opgelegd worden.

Betekent uitstel van handhaving van de Wet DBA automatisch dat ik ondernemer ben?
Nee, de Wet DBA zegt niets over jouw ondernemerschap voor de inkomstenbelasting. Ook het uitstel van de handhaving verandert niet.

De Wet DBA gaat over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en zzp'er voor een specifieke opdracht: ben je in loondienst of niet? Is er geen sprake van loondienst, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. De Wet DBA zegt niets over de vraag of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting en of je recht hebt op bijvoorbeeld zelfstandigenaftrek en startersaftrek.

De Belastingdienst beoordeelt of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting bij de aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor wordt het totaal van jouw opdrachten beoordeeld:

 • er wordt o.a. gekeken naar de winst;
 • er wordt gekeken naar de tijd die je aan jouw onderneming besteedt;
 • en of je ondernemersrisico loopt.

Wil je een indicatie of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting? Doe dan de OndernemersCheck.

03Geld nodig?

Zoals je weet verzorgt Confianza Accountants jouw boekhouding in een online boekhoudpakket. Ook boeken veel klanten zelf online hun administratie. Dat heeft natuurlijk veel voordelen. Daar is nu een extra voordeel bijgekomen! Een voordeel dat voor jou als ondernemer veel tastbaarder is dan het boekhouden in een online omgeving.

Eén klik
Het is namelijk mogelijk om op basis van de cijfers uit je boekhouding snel een financiering aan te vragen. Met één klik stuur je jouw aanvraag naar vijftien professionele financiers, die op kwaliteit geselecteerd zijn. Dit gaat via Exact Finance, een initiatief van LoanStreet. Hierdoor hoef je niet meer langs individuele loketten én je ziet vooraan in het proces wat je kansen zijn. Een ander voordeel is dat jouw up-to-date gegevens worden opgehaald uit de online boekhouding.

Onderzoek
Confianza is alweer enige tijd een enthousiaste gebruiker van LoanStreet; een financieringsvorm die direct gekoppeld is aan Exact Online. De mensen achter LoanStreet hebben er bewust voor gekozen aan de kant van de ondernemer te staan en proberen voor de ondernemer de beste financiering te regelen. Zo is LoanStreet momenteel bezig met een onderzoek in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam om bijvoorbeeld groei- en investeringsplannen voor een ondernemer beter en makkelijker financierbaar te maken. De lessen hieruit past LoanStreet toe in hun product.

Grote zak met geld
Wanneer meer ondernemers het product gaan gebruiken, ontstaat er een sterke groep die wel degelijk wat te zeggen heeft. In je eentje word je als ondernemer misschien niet gehoord door grote partijen en financiers. Echter samen kunnen ondernemers wel degelijk een front vormen en zo betere financieringsvoorwaarden creëren. Dit heeft er nu toe geleid dat een aantal nieuwe spelers een grote zak met geld beschikbaar heeft gesteld. Confianza is één van de 35 kantoren die deze zak met geld kan aanspreken voor klanten. Het doel is om op deze manier niet alleen maar afhankelijk te zijn van banken, maar ook alternatieven te creëren waarmee jij je dromen en doelen kunt realiseren voor jouw bedrijf.

Toekomstplannen?
Denk jij ook na over plannen voor de toekomst? Dit is je kans! Met LoanStreet kost het zoeken naar een geschikte financiering weinig tijd. Daarnaast kunnen we de aanvraag samen doen, mocht je dat willen. Heb je een financiering nodig of denk je wellicht aan een herfinanciering tegen betere voorwaarden? Neem dan contact met ons op. De adviseurs van Confianza helpen je graag verder!

04Financiële planning

Kan jouw kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken? Denk hierbij aan financiële steun voor studiekosten, alsmaar stijgende maandlasten, de koop van een woning of het verlies van een baan. Of misschien wil jouw kind de lang gekoesterde droom van een eigen bedrijf verwezenlijken of het stokje van het familiebedrijf overnemen. Jouw financiële hulp zou dat mogelijk kunnen maken! 

Veel mogelijkheden en tips over schenken aan jouw kind komen aan bod. Denk aan:

 • schenken onder schuldigerkenning
 • schenken onder voorwaarden
 • bedrijfsopvolging in de familie
 • familielening
 • eigenwoninglening
 • lening en schenking via een kasrondje 
 • borstelling
 • risicodragende deelname

Lees meer

Vragen?
Er zijn veel manieren om jouw kind financieel te ondersteunen. Laat je daarom goed informeren door één van de adviseurs van Confianza. We halen er namelijk graag met jou uit wat erin zit!

05Actualiteiten DGA

GEBRUIKELIJK LOON DGA

Ben je dga? Dan bedraagt dit jaar het vaste bedrag in de gebruikelijkloonregeling voor jou en jouw partner € 45.000. Dit is hetzelfde bedrag als in 2017.

Een lager bedrag?
Dga's kunnen het gebruikelijk loon in 2018 onder voorwaarden lager vaststellen dan € 45.000. Er geldt namelijk een tegenbewijsregeling voor de hoofdregel dat het loon van een dga het hoogste van de volgende bedragen bedraagt:

 • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
 • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen);
 • € 45.000.

Let op! Om het loon lager dan € 45.000 vast te stellen, moet je aannemelijk maken dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 45.000. Lukt dat niet dan bedraagt het gebruikelijk loon minimaal € 45.000.

Gebruikelijk loon voor innovatieve startups
Wordt jouw bv voor toepassing van de S&O-afdrachtvermindering als starter aangemerkt? Dan mag je het gebruikelijk loon vaststellen op het wettelijk minimumloon. Je kunt deze startupregeling maximaal drie jaar toepassen.

LENINGEN TUSSEN DGA EN BV: HOE ZIT HET FISCAAL?

Als je als dga een lening aan de bv verstrekt, zijn de fiscale gevolgen afhankelijk van de voorwaarden. Dat geldt ook omgekeerd, bij een lening van de bv aan de dga. Welke gevolgen kunnen er optreden en waar hangt dit vanaf? 

De volgende items komen aan bod:

 • Lenen aan de bv
 • Onzakelijke lening
 • Lenen van de bv
 • Wisselende rekening-courantstanden
 • Bij beoordeling aflossingscapaciteit geen rekening met bv-vermogen
 • Zekerheden

Lees meer

Confianza Magazine

01 Voorwoord

02 Wet DBA

03 Geld nodig?

04 Financiële planning

05 Actualiteiten DGA

Bel: 071-4076380 of info@confianza.nl
Dune Pebbler
|
Privacy regeling