Confianza
E-magazine

Laatste nieuws!

Eruit halen wat erin zit.

01Voorwoord

02Ondernemen

03Personeel

04Woning, werk & inkomen

05Overige tips

01Voorwoord

Het jaar 2016 nadert met rasse schreden zijn einde. Nog twee weken waarin je de laatste punten op de 'i' kunt zetten om vervolgens na de oliebollen en champagne de blik weer op een nieuw jaar te richten.

Wat gaat er veranderen? Waar moet ik rekening mee houden? En hoe kan ik de laatste dagen van 2016 nog een klein beetje sturing geven om in balans te komen?

In deze special Eindejaarstips 2016 volop informatie en nuttige tips voor het komende jaar. Maar ook voor de snelle schakelaars nog wat aandachtspunten die betrekking hebben op 2016. Wij staan ook in de laatste weken van 2016 voor jou klaar met raad en daad!

Alle medewerkers van Confianza Accountants wensen jou heel fijne kerstdagen en een voorspoedig nieuw jaar! Ook in 2017 is ons motto: ‘eruit halen wat erin zit’. We kijken uit naar een fijne voortzetting van onze samenwerking.


Disclaimer
Bij de samenstelling van de Eindejaarstips 2016 is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Confianza kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

02Ondernemen

We hebben dit keer veel tips op een rij gezet voor jou als ondernemer. Een laatste update over de modelovereenkomsten? Alles weten over de investeringsaftrek? Van winst tot pensioen in eigen beheer: je leest het in onderstaande tips!
 • Laat zien dat je bezig bent met een modelovereenkomst
  Het zal je niet ontgaan zijn dat vanaf 1 mei 2016 de VAR niet meer geldig is. Vanaf die datum kan je alleen nog zekerheid krijgen over de loonheffingen als je werkt met en volgens een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Lees verder
 • Werk volgens de modelovereenkomst
  Maak je gebruik van een modelovereenkomst, dan heb je, na afloop van de overgangsperiode, alleen vrijwaring als ook daadwerkelijk volgens die overeenkomst wordt gewerkt. Lees verder
 • Beoordeel of sprake is van een dienstbetrekking
  De Belastingdienst beoordeelt de modelovereenkomsten uitsluitend op de gevolgen voor de loonheffingen en werknemersverzekeringen. Deze beoordeling betreft het antwoord op de vraag of sprake is van een dienstbetrekking. Lees verder
 • Sluit fictieve dienstbetrekkingen uit
  Een fictieve dienstbetrekking is een arbeidsrelatie die weliswaar geen echte dienstbetrekking vormt, maar waarvan de wet bepaalt dat deze voor de loonheffingen en werknemersverzekeringen toch als dienstbetrekking wordt aangemerkt. Lees verder 
 • Meld knelpunten bij het meldpunt modelovereenkomsten
  Ondervind je knelpunten met betrekking tot modelovereenkomsten, dan kan je deze melden bij het knelpunt modelovereenkomsten. Lees verder
 • Optimaliseer de investeringsaftrek
  Als je in 2016 voor meer dan € 2.300 investeert in bedrijfsmiddelen, heb je recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Lees verder
 • Minder investeringsaftrek in 2017 voor energiebewuste ondernemers
  Voor de milieu- en/of energiebewuste ondernemers zijn er diverse interessante fiscale investeringsfaciliteiten. Lees verder
 • Stel de desinvestering uit tot volgend jaar
  Heb je in de afgelopen vijf jaar gebruik gemaakt van de investeringsaftrek en verkoop je het bedrijfsmiddel weer of stoot je het bedrijfsmiddel af, dan krijg je mogelijk te maken met de desinvesteringsbijtelling, waardoor je een gedeelte van de aftrek weer terug moet betalen. Houd hier rekening mee. Lees verder
 • Vorm een herinvesteringsreserve voor een verkocht bedrijfsmiddel 
  Heb je een bedrijfsmiddel verkocht en daarbij een boekwinst behaald, dan kan je de belastingheffing over de boekwinst uitstellen door deze te reserveren in een herinvesteringsreserve. Lees verder
 • Laat herinvesteringsreserve niet verlopen
  Laat de termijn voor in het verleden gevormde herinvesteringsreserves niet verlopen. Een herinvesteringsreserve die je in 2013 gevormd hebt, moet je nog vóór 31 december 2016 benutten. Lees verder 
 • Voorkom verdamping van ondernemingsverlies
  Beoordeel of jouw ondernemingsverlies uit het verleden nog tijdig kan worden verrekend. Lees verder 
 • Vraag een voorlopige verliesverrekening aan
  Heb je in 2015 een winst behaald, maar sluit je 2016 vermoedelijk af met een verlies? Dan kan je de Belastingdienst na het indienen van de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2016 verzoeken om een voorlopige verliesverrekening. Lees verder
 • Beoordeel de hoogte van de winst
  Aan het eind van het jaar heb je meer duidelijkheid over jouw winstpositie. Beoordeel of de winst in lijn ligt met de verwachtingen. Lees verder
 • Winst uitstellen door voorziening
  Gezien de verlenging van de eerste schijf van de vennootschapsbelasting kan het aantrekkelijk zijn om de winst uit te stellen door het vormen van een voorziening. Lees verder
 • Vraag uitstel van betaling aan
  Kan je je belastingschulden (tijdelijk) niet op tijd voldoen? Vraag dan kort telefonisch uitstel van betaling aan de Belastingdienst. Lees verder
 • Teruggaaf btw oninbare vordering vanaf 2017 eenvoudiger
  Je kan btw die je al hebt afgedragen maar niet (meer) van jouw debiteur kunt innen, terugvragen bij de Belastingdienst. Dit terugvragen wordt vanaf volgend jaar een stuk eenvoudiger. Lees verder
 • Wacht niet met verzoek teruggaaf btw nu al oninbare debiteuren
  Ondanks dat het terugvragen van btw vanaf 2017 eenvoudiger wordt, kan je niet wachten met het terugvragen van btw op debiteuren die nu al oninbaar zijn. Lees verder
 • Houd rekening met terugbetaling btw niet betaalde crediteuren per 1 januari 2017
  Op dit moment geldt nog dat je de btw die je hebt afgetrokken moet terugbetalen op het moment dat vaststaat dat je de facturen waarop deze btw betrekking had niet (geheel) zal betalen, dan wel (gedeeltelijk) terugontvangt. Lees verder
 • Beoordeel levering bouwterrein in 2016 of 2017
  In de btw-wetgeving staan limitatieve voorwaarden waaraan moet worden voldaan, wil er sprake zijn van een bouwterrein. Als er sprake is van een bouwterrein, is de levering van dat bouwterrein belast met btw. Lees verder 
 • Pas de KOR dit jaar nog toe
  Als je op jaarbasis maximaal € 1.883 aan btw (na aftrek van voorbelasting) verschuldigd bent, kom je in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR). In dat geval hoef je een deel van de btw niet te voldoen. Lees verder 
 • Houd de herzieningstermijn in de gaten
  Heb je in de afgelopen tien jaar een onroerende zaak met btw aangeschaft, let er dan op dat de in aftrek gebrachte btw in het aanschafjaar en de negen opvolgende jaren in bepaalde gevallen moet worden gecorrigeerd. Lees verder
 • Verricht jouw huurder nog voldoende btw-belaste prestaties?
  Verhuur je een onroerende zaak en heb je met jouw huurder gekozen voor btw-belaste verhuur? Dan moet jouw huurder het pand voor ten minste 90% (sommige situaties 70%) voor btw-belaste prestaties gebruiken. Lees verder
 • Verricht jouw koper nog voldoende btw-belaste prestaties?
  Heb je een onroerende zaak verkocht en met de koper geopteerd voor btw-belaste verkoop? Dan geldt het jaar van levering en het daarop volgende jaar als referentieperiode. Lees verder
 • Vergeet btw privégebruik auto niet in de laatste btw-aangifte
  Voor auto’s van de zaak die ook privé gebruikt worden moet in de laatste btw-aangifte van het jaar btw over het privégebruik betaald worden. Lees verder
 • Profiteer alleen in 2016 nog van zakelijk gebruik huurwoning
  Heb je in 2016 een nieuwe huurwoning betrokken en gebruik je deze voor meer dan 10% zakelijk? Of ben je in 2016 een onderneming gestart, huur je een huurwoning en gebruik je deze voor meer dan 10% zakelijk? Lees dan snel verder 
 • Vanaf 2017 meer aftrek algemene kosten
  Het aftrekpercentage van  gemengde kosten voor IB-ondernemers en resultaatgenieters gaat met ingang van 2017 omhoog van 73,5% naar 80%. Lees verder
 • Profiteer van de ondernemersfaciliteiten
  Om te kunnen profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de meewerkaftrek, zal je moeten voldoen aan het urencriterium. Lees verder
 • Spaar voor jouw oude dag
  Je kunt als ondernemer geld opzijzetten binnen jouw onderneming voor de oude dag. Dit geld reserveer je in de oudedagsreserve. Lees verder
 • Zet stakingwinst om in een lijfrente
  Staak je jouw onderneming in 2016? Voorkom dan directe afrekening door de stakingswinst om te zetten in een lijfrente. Lees verder
 • Overweeg een bv
  Ga na of de bv-vorm aantrekkelijk voor jou is. De oprichting van een bv is tegenwoordig vrij eenvoudig, maatwerk is mogelijk en het storten van minimaal € 18.000 hoeft al jaren niet meer. Lees verder
 • Stop opbouw pensioen in eigen beheer vanaf 2017
  Een dga kan net als een gewone werknemer pensioen opbouwen. Een gewone werknemer moet dat doen bij een professioneel pensioenfonds of verzekeraar. Een dga kan dat echter ook in eigen beheer (bij zijn eigen bv). Lees verder
 • Win advies in over jouw mogelijkheden met pensioen in eigen beheer
  Naast het stopzetten van het fiscaal vriendelijk opbouwen van pensioen in eigen beheer, biedt de wetgeving vanaf 2017 drie mogelijkheden voor reeds opgebouwd pensioen in eigen beheer. Lees verder
 • Overdracht extern verzekerd pensioendeel naar eigen beheer vóór 1 april 2017 nog mogelijk
  Heb je ook nog een deel van jouw pensioen extern bij een verzekeringsmaatschappij verzekerd, dan kan dit alleen vóór 1 april 2017 nog worden overgedragen naar jouw pensioen in eigen beheer. Lees verder
 • Treed in overleg met jouw (ex)partner over jouw pensioen in eigen beheer
  Als je het pensioen in eigen beheer wilt afstempelen, afkopen en/of wilt omzetten zal jouw (ex-)partner moeten instemmen omdat deze handelingen ook gevolgen hebben voor zijn/haar pensioenrechten. Houd hier rekening mee als je nadenkt over het pensioen in eigen beheer en treed in overleg met jouw (ex)partner. 
 • Eindelijk weer dividend uitkeren na afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer?
  Vanwege het pensioen in eigen beheer, kan in veel gevallen op dit moment geen dividend uitgekeerd worden. Door afkoop of omzetting van het pensioen in eigen beheer zal het eigen vermogen van de bv verbeteren. Lees verder
 • Minder vennootschapsbelasting vanaf 2018
  Je hebt er dit jaar nog niets aan maar het is wel een goed vooruitzicht. De vennootschapsbelasting wordt vanaf 2018 namelijk verminderd door een stapsgewijze verlenging van de eerste tariefschijf (20%). In 2018 wordt de eerste tariefschijf verlengd van € 200.000 naar € 250.000, in 2020 van € 250.000 naar € 300.000 en in 2021 van € 300.000 naar € 350.000.
 • Voorkom belastingrente: verzoek om een voorlopige aanslag
  Met betrekking tot de aanslag vennootschapsbelasting 2015 rekent de Belastingdienst vanaf 1 juli 2016 een rente van 8%! Lees verder
 • Houd rekening met nexusbenadering en toegangscriteria in de innovatiebox
  Door de innovatiebox kan het effectieve belastingtarief in de vennootschapsbelasting op winst uit innovatieve activiteiten worden verlaagd. Lees verder
 • Strengere voorwaarden VBI
  In een VBI (een vrijgestelde beleggingsinstelling) zijn de beleggingsresultaten van beleggingen onder voorwaarden vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Lees verder
 • Lager gebruikelijk loon voor innovatieve startups
  Word je voor toepassing van de S&O-afdrachtvermindering in 2017 als starter aangemerkt? Dan kan je het gebruikelijk loon vanaf 2017 vaststellen op het wettelijk minimumloon. Lees verder
 • Lager gebruikelijk loon voor andere dga’s
  Ook dga’s die niet als dga van een innovatieve startup worden aangemerkt, kunnen het gebruikelijk loon onder voorwaarden lager vaststellen dan € 44.000. Lees verder
 • Leen je zakelijk van en aan jouw bv?
  De leningsovereenkomsten die je sluit met jouw bv, moeten zakelijk zijn. Een lening is over het algemeen zakelijk als ook een onafhankelijke derde een dergelijke lening onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden zou aangaan of verstrekken. Lees verder
 • Bonus of dividenduitkering?
  Een extra beloning aan het einde van het jaar kan plaatsvinden in de vorm van een bonus. Let wel op dat dit als loon wordt belast tegen een hoog tarief. Je kunt ook kiezen voor een dividenduitkering. Deze valt in een lager aanmerkelijk belangtarief van 25%. Ga na of je de extra beloning in de vorm van loon of in de vorm van een dividenduitkering wilt ontvangen.


03Personeel

Ook voor tips voor jouw personeel ben je bij ons aan het juiste adres. Nog geen concrete plannen voor een nieuwjaarsborrel? Met de tips over de werkkostenregeling weet je hoe je dit het beste aanpakt. Check deze - en de overige tips - hieronder!
 • Nieuw loonkostenvoordeel voor lage lonen
  Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon (WML), een nieuwe tegemoetkoming: het lageinkomensvoordeel (LIV). Lees verder
 • Benut de mogelijkheden binnen de werkkostenregeling
  Benut ook dit jaar de mogelijkheden binnen de werkkostenregeling. Lees verder
 • Vier kerst dit jaar WKR-optimaal met jouw personeel
  Geef bij dreigende overschrijding van de vrije ruimte in plaats van een kerstpakket eens een nieuwjaarsgeschenk. Lees verder
 • Inhoudingsverbod minimumloon vanaf 2017
  Vanaf 1 januari 2017 mag je geen bedragen meer inhouden op het loon van jouw werknemer als je hierdoor minder dan het minimumloon uitbetaalt. Ditzelfde geldt voor het verrekenen van vorderingen met het loon. Lees verder
 • Zorg tijdig voor een nieuwe garantieverklaring WGA
  Ben je eigenrisicodrager voor de WGA, dan geldt dit in 2016 alleen voor werknemer met een vast dienstverband. Lees verder
 • Belastingkorting op aandelenopties voor innovatieve startups
  Startups hebben vaak onvoldoende liquiditeit om hun werknemers meer salaris te betalen. Door het toekennen van aandelenoptierechten kunnen zij hun werknemers hiervoor compenseren. Lees verder

04Woning, werk & inkomen

Ben je graag op de hoogte van de nieuwe tarieven in box 3? Geïnteresseerd in groen beleggen? Ook tips op het gebied van woning, werk en inkomen staan hieronder op een rij. Lees snel verder over lijfrente, schenken en meer!
 • Houd rekening met de nieuwe tarieven in box 3
  Met ingang van 1 januari 2017 verandert het uiterlijk van box 3. Het vaste forfaitaire rendement van 4% wordt vervangen door drie schijven met jaarlijkse veranderende rendementen. Lees verder
 • Beleg groen in box 3
  Wil je je box 3 vermogen verlagen, denk dan ook eens aan groene beleggingen. Voor groene beleggingen geldt een vrijstelling in box 3 van maximaal € 57.213 (bedrag 2016). Lees verder
 • Koop zaken voor persoonlijk gebruik nog dit jaar
  Alle roerende zaken die voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt of verbruikt, hoef je niet op te geven in box 3. Bij roerende zaken kan je denken aan inboedel, een auto, boot of caravan maar bijvoorbeeld ook aan juwelen of een duur horloge. Lees verder
 • Investeer in kunst en wetenschap
  Ook voorwerpen van kunst en wetenschap zijn vrijgesteld in box 3. Wil je jouw box 3-vermogen per 1 januari 2017 verlagen, overweeg dan een investering in voorwerpen van kunst of wetenschap. Tip: ook hier geldt een antimisbruikmaatregel. De vrijstelling geldt niet als de voorwerpen voor ten minste 70% ter belegging dienen. 
 • Pleeg in 2016 en 2017 nog onderhoud aan jouw monumentenpand
  Particuliere eigenaren kunnen de kosten van onderhoud aan hun rijksmonumentenpand in 2016 en 2017 nog fiscaal in aftrek brengen. Vanaf 2018 is dit niet meer mogelijk omdat de aftrek van monumentenpanden wordt afgeschaft. Lees verder
 • Stel een opleiding niet langer uit
  Particulieren die een opleiding of studie voor een beroep volgen, kunnen alleen nog in 2016 en 2017 de kosten hiervan in aftrek brengen als scholingsuitgaven. Met ingang van 2018 vervalt deze aftrekpost. Lees verder
 • Koop nog dit jaar een lijfrente
  Koop nog dit jaar een lijfrente of stort op de lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht en creëer daarmee een extra aftrekpost. Lees verder
 • Voorkom belastingrente: verzoek om een voorlopige aanslag
  Met betrekking tot de aanslag inkomstenbelasting 2015 rekent de Belastingdienst vanaf 1 juli 2016 een rente van 4%. Dit is hoog, zeker in vergelijking met het huidige rendement op een spaarrekening. Lees verder
 • Vraag middeling aan bij schommelende inkomsten
  Heb je de afgelopen jaren sterk schommelende inkomsten gehad in box 1, dan heb je misschien meer belasting betaald dan bij gelijkmatige inkomsten het geval zou zijn. Lees verder
 • Wacht met schenken voor de eigen woning tot 2017
  Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar € 100.000. Wacht daarom nog even als je wilt schenken voor de eigen woning. Lees verder
 • Schenk in 2016 nog en verhoog jouw schenkingsvrijstelling in 2017
  Is voor het jaar 2010 al gebruik gemaakt van de toenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling? Wacht dan niet met schenken tot 2017. Lees verder
 • Gebruik schenkingsvrijstelling van € 100.000 al in 2016 door te lenen
  Als je het één en ander juist vormgeeft, kan ook in 2016 al gebruik worden gemaakt van de vrijstelling van € 100.000. Lees verder 
 • Combineer schenken en lenen voor eigen woning
  Je kunt ook in 2016 al gebruik maken van de hoge vrijstelling van € 100.000 door in 2016 tot een bedrag van € 53.016 een schenking te doen onder de huidige verhoogde schenkingsvrijstelling en daarnaast een lening voor de eigen woning te verstrekken tot een bedrag van € 46.984. Lees verder 
 • Spreid de schenking over drie jaren en voorkom boeterente
  Vanaf 2017 is het ook mogelijk om de hoge schenkingsvrijstelling van € 100.000 te gebruiken voor een schenking die je spreidt over drie achtereenvolgende jaren. Als de ontvanger van de schenker deze gebruikt voor aflossing van de eigenwoningschuld, kan hierdoor de boeterente misschien (deels) worden voorkomen. 
 • Los geringe hypotheekschuld af
  Als je geen hypotheekrente in aftrek brengt, hoef je ook geen eigenwoningforfait bij te tellen. Om die reden kan het verstandig zijn om een lage hypotheekschuld af te lossen. Lees verder
 • Aflossen oude spaar- of beleggingshypotheek sneller mogelijk
  Heb je nog een spaar- of beleggingshypotheek dan kan je over het algemeen pas na 15 of 20 jaar gebruikmaken van een vrijstelling op het spaar- of beleggingsgedeelte. Lees verder
 • Restschuld na verkoop? Rente is aftrekbaar
  Verkoop je jouw woning en blijf je met een restschuld zitten, dan kan je voorlopig de rente op deze restschuld nog in aftrek brengen. Lees verder
 • Onderzoek rentemiddeling
  Rentemiddeling biedt een mogelijkheid om tegen een lagere hypotheekrente te lenen zonder dat ineens de boeterente vanwege vervroegd aflossen betaald hoeft te worden. Bij rentemiddeling wordt de boeterente namelijk niet ineens verschuldigd, maar uitgesmeerd over de nieuwe rentevastperiode. Hiermee wordt een lagere hypotheekrente ineens bereikbaar voor een veel grotere groep. Onderzoek daarom of in uw situatie rentemiddeling een mogelijkheid is. 
 • Dubbele woonlasten? Maak gebruik van de verhuisregelingen
  Staat jouw voormalige, leegstaande woning te koop of ben je nog niet verhuisd maar heb je al wel een nieuwe woning aangeschaft, dan heb je gedurende het jaar waarin de woning leeg kwam te staan en de drie jaren daarna renteaftrek voor beide woningen. Lees verder
 • Betaal hypotheekrente vooruit
  Valt jouw inkomen in 2017 in een lager tarief dan in 2016 en/of wil je jouw box 3-vermogen verlagen, dan is het mogelijk financieel aantrekkelijk om in 2016 jouw hypotheekrente vooruit te betalen. Lees verder
 • Plan verkoop eigen woning slim rondom de jaarwisseling
  Verkoop je je eigen woning, dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris voor 1 januari 2017 plaatsvindt. Lees verder
 • Plan koop eigen woning slim rondom de jaarwisseling
  Koop je een eigen woning en betaal je deze aankoop (gedeeltelijk) met eigen geld? Dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris na 1 januari 2017 plaatsvindt. Lees verder

05Overige tips

Tot slot zijn de overige tips voor jou samengevat op het gebied van energie, bijtelling voor de auto èn minder motorrijtuigenbelasting. Als je na het lezen van onze tips nog vragen hebt, neem dan gerust contact op met de adviseurs van Confianza.
 • Word energieleverancier
  Investeer je in zonnepanelen, dan levert dat een aantal financiële en fiscale voordelen op. De zonnepanelen hoef je namelijk niet in box 3 op te geven, waardoor je een besparing realiseert. Lees verder
 • Houd rekening met de nieuwe bijtelling vanaf 2017
  Per 1 januari 2017 wordt de standaardbijtelling voor de auto van de zaak verlaagd van 25% naar 22% van de cataloguswaarde (inclusief btw en BPM). Lees verder 
 • Koop (zeer) zuinige auto nog in 2016
  Wil je in een milieuvriendelijke nieuwe auto van de zaak gaan rijden? Schaf deze auto dan dit jaar nog aan. Lees verder
 • Koop minder zuinige auto pas in 2017
  Voor een auto van de zaak met eerste toelating op de weg in 2016 met een CO2-uitstoot groter dan 106 gr/km, geldt momenteel een bijtelling van 25%. Heeft dezelfde auto een eerste toelating op de weg in 2017 (of later), dan bedraagt de bijtelling 22%. Wil je een dergelijke minder zuinige auto aanschaffen, dan scheelt het jaarlijks 3% bijtelling als de auto een eerste toelating op de weg heeft in 2017. Tip: overweeg om een minder zuinige auto pas volgend jaar aan te schaffen.
 • Houd rekening met verval lage bijtelling na 60 maanden
  Een lagere bijtelling dan 25% geldt gedurende een termijn van maximaal 60 maanden. Heb je een auto van de zaak met een lagere bijtelling die op kenteken is gezet in 2012, houd er dan rekening mee dat in deze lagere bijtelling in 2017 verloopt. Vanaf dat moment geldt voor die auto een bijtelling van 25% (en dus geen 22%)! Tip: het verval van de lage bijtelling na 60 maanden geldt voor alle auto’s. Dus ook de auto die nu nog een 0% bijtelling kent zal na 60 maanden terugvallen naar een bijtelling van 25%!
 • Vergeet geen milieu-investeringsaftrek aan te vragen voor jouw milieuvriendelijke auto
  Schaf je nog in 2016 een milieuvriendelijke auto aan, dan kom je mogelijk in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek (MIA). Lees verder
 • Minder motorrijtuigenbelasting in 2017
  De tarieven in de motorrijtuigenbelasting voor personenauto's gaan per 1 januari 2017 met 2,7% omlaag. Voor plug-in hybride auto's (CO2-uitstoot van 1-50 gr/km) blijft de MRB (net als nu) de helft van het reguliere tarief en nul-emissieauto's blijven volledig vrijgesteld van MRB.

Confianza Magazine

01 Voorwoord

02 Ondernemen

03 Personeel

04 Woning, werk & inkomen

05 Overige tips

Bel: 071-4076380 of info@confianza.nl
Dune Pebbler
|
Privacy regeling